Sluiting La Rose des Sables

Ons vakantiecentrum La Rose des Sables verwelkomt families en groepen kinderen sinds 1949. Na een technische en financiële evaluatie en analyse stond de Raad van Bestuur voor een moeilijke beslissing: het centrum sluiten op 9 oktober.

Verschillende factoren hebben tot deze beslissing geleid. Ten eerste zijn grote investeringen nodig om het te renoveren. De kosten die hieraan verbonden zijn, in combinatie met de vereisten van het Vlaamse Gewest, maken de situatie financieel onhoudbaar voor onze organisatie. Ondanks onze inspanningen om alternatieve oplossingen te vinden, blijven de vereiste bedragen te hoog. Het gebouw zaldaarom te koop worden gezet.

Helaas zal deze beslissing ook gevolgen hebben voor onze collega's in het centrum en we betreuren het verlies van banen ten zeerste. We zullen er alles aan doen om hen door deze moeilijke overgang heen te helpen.

We zijn echter bezig met het ontwikkelen van nieuwe formules voor kindervakanties om de continuïteit van "sociaal" toerisme te waarborgen, en we zijn vastbesloten om deze mooie traditie voort te zetten in samenwerking met andere organisaties. De mutualiteit is overtuigd van het belang van deze vakanties voor gezinnen en kinderen en wil dat zij ervan kunnen blijven profiteren!

Dit weerspiegelt onze inzet en wens om ervoor te zorgen dat sociaal toerisme een essentiële rol blijft spelen in het leven van veel mensen, door hen momenten van vreugde, ontdekking en samenzijn te bieden, terwijl het een meer inclusieve en egalitaire samenleving bevordert.
We zijn vastbesloten om te bouwen aan een toekomst waarin vakantie een recht blijft voor iedereen, ongeacht hun achtergrond.

Dank aan iedereen die de afgelopen jaren heeft geholpen om het centrum tot leven te brengen. Hun toewijding en betrokkenheid zijn de drijvende kracht geweest achter de ontwikkeling van La Rose des Sables.

Philippe Van Werveke
Algemeen secretaris

Robert Vertenueil
Voorzitter

nl_BENL